PRC/VRC 9661 Yazılım Tabanlı Telsiz

​​​​​​​PRC/VRC 9661 Yazılım Tabanlı Telsiz (Software Defined Radio-SDR) ailesi, HF (2-30 MHz) ve V/UHF (30-512 MHz) bantlarında kara, deniz ve hava platformlarındaki taktik ve stratejik telsiz haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla geliştirilmiştir. Telsizlerin yazılım tabanlı mimarisi, değişik dalga şekilleri ve elektronik koruma tedbirlerinin (EKT) desteklenmesine olanak sağlamaktadır.

PRC/VRC 9661 telsizleri, HF ve V/UHF bantlarında çeşitli haberleşme yöntemlerini kullanarak elektronik harp tehditlerine karşı yüksek beka kabiliyeti sağlamaktadır.

RC/VRC 9661 telsizleri, taktik saha kısa ve orta menzilli temel telsiz haberleşmesi (CNR), darbant paket telsiz haberleşmesi (NBPR), yüksek hızda veri haberleşmesini sağlayan genişbant paket telsiz haberleşmesi (BBPR) ve mobil telefon haberleşmesi (SCRA) ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine sahiptir.

Kara, Deniz ve Hava platformundaki farklı uygulamalar için aşağıdaki konfigürasyonlar bulunmaktadır.


 

Kara Telsizi Konfigürasyonları​Deniz T​​elsizi Konfigürasyonları​Hava Telsizi Konfigürasyonları​​
​10W V/UHF Sırt Telsizi​50W V/UHF Telsiz15W V/UHF Telsiz
​10W V/UHF Araç Telsizi100W HF Telsiz​
100W HF Telsiz
​50W V/UHF Araç/Sabit Merkez Telsizi400W HF Telsiz​
​20W HF Sırt Telsizi1000W HF Telsiz​
​100W HF Araç/Sabit Merkez Telsizi
​400W HF Sabit Merkez Telsizi