Veri Merkezleri

Bilgi üreten ve saklayan her kurumun bir veri merkezi barındırması veya kullanması günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Veri Merkezleri (Data Center); sunucu sistemleri, telekomünikasyon, veri depolama sistemleri ve ek sistemleri tek çatı altında toplayan bir sistem bütünüdür. ASELSAN; Veri Merkezleri çözümlerini, aşağıda sıralanan kriterler göz önünde bulundurularak tasarlamaktadır.

  • Yüksek güvenlik ve erişilebilirlik,
  • Kesintisiz iş sürekliliği ve yedeklilik,
  • Modüler genişleyebilir ve ölçeklenebilir mimari,
  • Verimli enerji tüketimi,
  • Merkezi yönetim kolaylığı

    Veri Merkezi çözümlerinden kullanılmakta olan aktif ve pasif altyapı ait bazı bileşenler aşağıdaki gibidir.
Aktif Altyapı Bileşenleri​
​Uygulama Yazılımları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri,
​Sunucu ve Bilgisayar Sistemleri,
​Sanallaştırma ve Bulut Sistemleri,
​Kripto Güvenlik,
​Ağ ve Haberleşme(Ses, Görüntü) Altyapıları,
​Veri Merkezi Yönetim Sistemleri,
​Güvenli Veri Paylaşımı ve Kriptolu Haberleşme Çözümleri

 

Pasif Altyapı Bileşenleri​​
​​İklimlendirme Sistemleri,
​Enerji Sistemleri(UPS, Jeneratör),
​​Yangın Algılama ve Güvenlik Sistemleri,