ARMADOR Akustik Veri Yönetimi/Görev Planlama Sistemi

​​
Akustik Veri Yönetimi/Görev Planlama Sistemi Bilimsel Araştırma, Arama / Kurtarma, Mayın Avlama gibi destek gemilerinde yer alan özel amaçlı görev sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan veri entegrasyonu ve görev planlama takip işlevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiştir. ​

​Veri Yönetimi Yeteneği ile destek gemilerinde yer alan özel amaçlı görev sistemlerinin çalışması için gemi sistemlerinden ihtiyaç duyulan verilerin ilgili sistemlere uygun formatlarda dağıtılması sağlanır. Ayrıca; görev sistemlerinin gemideki diğer sistemler ile uyumlu çalışması için gerekli verilerin gemi sistemlerine dağıtılması sağlanır. Veri Yönetim yeteneği kapsamında ilgili sistemlere dağıtılmak üzere toplanan veriler uygun formatlara dönüştürülür ve toplanan ve dağıtılan veriler kaydedilir.

Görev Planlama Yeteneği ile göreve ilişkin rota, zaman, kaynak planlamalarının yapılması ve göreve ilişkin faaliyetlerin gemideki merkezi bir harekat merkezinden izlenmesi sağlanır.