Ortaklar

​​​ORTAKLIK YAPISI

​​​A Grubu Nama​​
​A Grubu %siB Grubu Nama​​B Grubu %si​Toplam Sermaye PayıOran (%)​
TSK​GV​605.454.545,45100,00240.371.079,0144,97
845.825.624,46074,20
BIST​-​​-293.018.684,6554,82

 293.018.684,646

25,70
​Diğer Ortaklar​--​1.155.690,89​0,21​​1.155.690,894  0,10​
TOPLAM605.454.545,45-​534.545.454,55-​1.140.000.000,00100,00

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan; “Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar a​rasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.” hükmü kapsamında A Grubu nama yazılı hisse sahipleri Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir.​