İnovasyon

Ar-Ge'yi inovasyona dayalı ürüne dönüştüren, ülkemizde teknolojiye yön veren en büyük Ar-Ge üssü.

ASELSAN'ın kurucularının kuruluş aşamasında altını çizdiği; kritik teknolojileri kullanarak, özgün ürün ve sistemler geliştirmek temel stratejimiz olarak süregelmiştir. Kurulduğu 1975 yılından beri​​ istikrarlı yükselişini sürdüren ASELSAN'ın ulaştığı seviye, yüksek nitelikli insan kaynağına ve Ar-Ge'ye verilen değerin sonucudur. ASELSAN için Ar-Ge ve inovasyonun kaynağı, sahip olduğu yüksek nitelikli yetişmiş işgücüdür.

ASELSAN, teknolojik derinliği ve yoğunluğu itibarı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge üssüdür. Ar-Ge'yi inovasyona dayalı ürüne dönüştüren, yüksek kabiliyete sahip köklü bir kuruluş olan ASELSAN, dört grup başkanlığı altında bulunan Ar-Ge merkezlerinde bu faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ar-Ge'ye Verilen Önem

Task
%46 Yüksek Öğretim (3,1 Milyar $)46
%11 Kamu (0,7 Milyar $)11
%43 Sanayi (2,9 Milyar $)43
%4ASELSAN

%46 Yüksek Öğretim (3,1 Milyar $)

%11 Kamu (0,7 Milyar $)

%43 Sanayi (2,9 Milyar $)

Task
%76 Sanayi - Savunma Hariç (2,2 Milyar $)76
%24 Savunma (0,7 Milyar $)24
%9ASELSAN

%76 Sanayi - Savunma Hariç (2,2 Milyar $)

%24 Savunma (0,7 Milyar $)

Task
%61 Diğer (412 Milyon $)61
%39 Aselsan (260 Milyon $)39
%39ASELSAN

%61 Diğer (412 Milyon $)

%39 Aselsan (260 Milyon $)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu - 2011, SASAD

Üniversitelerimiz, ana sermayesi üstün nitelikli insan kaynağı olan savunma sanayi kuruluşlarının en önemli paydaşlarındandır. Üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkanları sağlamasının yanında, sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı yapmaktadır. Üniversitelerde ortaya çıkan yeni fikirler ürünlerimizde inovasyon olarak yer almaktadır.

Şirketimiz, teknolojide ulaşmış olduğu derinlik ve yarattığı fark ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu savunma elektroniğinden, Türkiye'nin ihracat hedefine kadar birçok alanda ulusal hedeflerimize azami katkıyı vermeye devam edecektir. Diğer taraftan özellikle ülkemizin ithal ettiği ürün ve sistemlere odaklanarak, askeri alanda üretmiş olduğumuz teknolojinin bir bölümünü telekomünikasyon (4G), raylı sistemler ve medikal gibi sivil alanlarda da yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.