Aselsan Rehis Grup Başkanlığı Mühendislerine Bir Bilimsel Başarı Ödülü Daha

12.3.2014

Aselsan REHİS Grubu çalışanları Aykut ARIKAN, Serhat ERDEMİR ve Toygar BİRİNCİ katıldıkları "SCI-190 Electronic Countermeasures to Radar with High Resolution and Extended Coherent Processing" Çalışma Grubu kapsamındaki çalışmalarında dolayı NATO Science and Technology Organization (STO) 2013 yılı Bilimsel Başarı Ödülü'nü kazanmışlardır. Bu ödül, STO tarafından her yıl, bir önceki yılda başarıyla tamamlanan bir aktivitenin üyelerine verilmekte olup, NATO çalışmalarına katılan ASELSAN mühendisleri tarafından ilk defa alınmıştır.

SCI-190 Çalışma Grubu;

  • Sentetik Açıklıklı Radar (SAR),
  • Ters Sentetik Açıklıklı Radar (ISAR) gibi görüntüleme radarları,
  • Pasif eş evreli konum bulucular ("passive coherent locator, PCL"),
  • İşbirliği olmadan hedef tanıma radarları ("non-cooperative target identification/recognition radars, NCTI/NCTR")

​gibi radarlara karşı Elektronik Taarruz (ET) yöntemleri üzerine çalışmıştır. 2012 yılı içinde tamamlanan teknik raporda ek olarak, elektronik korunma yöntemleri de yer almıştır. ASELSAN çalışanları bu grupta elektronik taarruz teknik ve taktikleri ile elektronik korunma yöntemleri üzerinde çalışıp, teknik raporun doğrudan ilgili bölümlerini yazarak katkı sağlamışlardır.

Çalışma grubu tarafından hedef alınan işbirliği olmadan hedef tanıma radarları (NCTI/NCTR) üzerindeki çalışmalarda, bu konularda radar işlevleri ve algoritmaları üzerinde çalışan NATO STO çalışma grubu SET-112 ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bu işbirliği içerisinde, NCTI radar işlevlerinin, kullanılan tekniklerle etkilenmesine ilişkin performans ölçütleri oluşturulmuştur.

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ya da Ters Sentetik Açıklıklı Radar (ISAR) gibi görüntüleme radarları, hedeflerini arka plandaki yansıtıcılardan arındırmak için, eş evreli işaret işleme ve uzun gözlem zamanları kullanmaktadırlar. Gerekli yüksek menzil çözünürlükleri yüksek bant genişlikleri ile sağlanmaktadır. Frekans ve zaman ekseninde genişletilmiş radar işaretleri ve eş evreli işleme yöntemlerinin kullanılmasıyla, klasik karıştırma sistemlerinin temel aldığı gürültü esaslı işaretler de büyük ölçüde bastırılabilmektedir. Oldukça büyük bir avantaj sağlayabilen bu tip radarlar, her tür askeri sistemde görülebildiği gibi, sadece dost tarafta değil, hasım tarafta da yer alabilen sistemlerdir. Hasım tarafta yer aldıklarında bu tip radarlara karşı elektronik taarruz yapılması, mevcut sistemlerde yer almayan bazı teknik ve taktiklerin kullanımıyla mümkün olmaktadır. SCI-190 NATO Çalışma Grubu bu teknik, taktiklerin geliştirilmesi ve denenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu teknik ve taktiklerin hasım tarafça uygulandığı durumlar da olabileceğinden; geliştirilen elektronik taarruz yöntemlerine karşı dost taraf radarlarında mevcut bulunması gereken elektronik korunma yeteneklerinin de belirlenmesi, çalışma grubu alanında yer almıştır.

Çalışma Grubu, Danimarka'da SAR, ISAR ve NCTI özellikli radarlar üzerinde teknik ve taktiklerin denenip değerlendirildiği iki arazi testi planlayıp, bunları başarıyla tamamlamıştır. Test sonuçlarının teknik değerlendirmesinde, ASELSAN ekibince büyük katkı sağlanmıştır.

Çalışanlarımızı kutluyor,  başarılarının devamını diliyoruz.​