Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans Görüntüleme

25.11.2015

Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans Görüntüleme

ASELSAN Araştırma Merkezi, Bilkent-UMRAM İşbirliği

ASELSAN Araştırma Merkezi’nde yürütülmekte olan “Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Teknikleri ve Hesaplama Mimarisi Geliştirme Projesi” kapsamında Bilkent Üniversitesi – “Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM)” ile imzalanan sözleşme ile çalışmalar hız kazanmıştır. Proje kapsamında, MR çekimlerini yaklaşık 5 kat hızlandırabilen Sıkıştırılmış Algılama (“Compressed Sensing”) tekniklerinin, klinik kullanımı mümkün kılacak şekilde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Proje sayesinde, UGES Sektör Başkanlığı’nın ASELSAN faaliyetlerine önderlik ettiği Sağlık Teknolojileri - Tıbbi Görüntüleme Cihazları alanında fikri mülkiyet hakları kazanılması hedeflenmektedir. Böylece, ASELSAN’da Tıbbi Cihazlar alanında ürün tasarımını ve dünyada önde gelen firmalarla işbirliğini kolaylaştıracak yeni teknolojiler kazanılacaktır. Araştırma Merkezi’nde, ASELSAN’ın savunma alanında rekabetçi konumunu arttırmasını hedefleyen diğer Sıkıştırılmış Algılama uygulamalarına yönelik çalışmalar da halen sürdürülmektedir.