ASELSAN’ın MİKES ile Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin TSKGV Onayı

9.7.2014

Özel Durum Açıklaması 
Şirketimizin 09.05.2014 tarihli borsa açıklamasında yer aldığı üzere, ASELSAN ile MİKES’in devralma şeklinde ve kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için hakim ortağımız TSKGV’ye başvuruda bulunulmuştu. 
TSKGV’nin 09.07.2014 tarihli yazısıyla MİKES A.Ş.’nin, ASELSAN A.Ş. ile devralma şeklinde ve kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yoluyla tüzel kişiliğinin sonlandırılmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.