ASELSAN'ın MİKES ile Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

27.11.2014

​​​Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2014 tarihinde, bağlı ortaklığımız MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri kapsamında ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19., 20. ve 21. madde hükümleri uyarınca MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devralmak suretiyle birleşilmesine karar vermiştir. Birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı ekte verilmiştir.​

EK: Yönetim Kurulu Kararı​