Borçlanma Aracı İhraç Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

23.6.2014

Özel Durum Açıklaması​​


Yönetim Kurulumuz 19.06.2014 tarihinde; Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verilen yetkiye istinaden;

(a) 250.000.000 TL (İki Yüz Elli Milyon) tutarı aşmayacak şekilde 6 (altı) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

(b)İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu,  kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve yıllık 100 (yüz) baz puan ile 350 (üç yüz elli) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine,

(c)İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

ve bu kararlar kapsamında yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

Şirketimiz söz konusu karar kapsamında 23.06.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunda bulunmuştur.