Duyuru

2.5.2016

​Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.04.2016 tarihli toplantısında, şirketimizin 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL (%100) bedelsiz artırılarak 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından 1.699.812,12 TL'nin, Özel Fonlar hesabından 39.188.118,37 TL'nin ve Olağanüstü Yedekler hesabından 459.112.069,51 TL'nin 07.04.2016 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı ve bu işlemlerin 07.04.2016 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edildiği karara bağlanmıştır.
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım sürecine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmesi devam etmekte olup, başvurumuzun sonuçlanmasını takiben tekrar borsa açıklaması yapılacaktır.