Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

7.3.2014

​​​​​"Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) (25.10.2013) İlgi: 22 Ağustos 2013 tarihli Borsa açıklamamız.

 
İlgi açıklamamızda bildirilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararımıza istinaden 22 Ağustos 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müracaat edilmiştir. 
 
SPK tarafından yapılan incelemede esas sözleşme değişikliklerine ilişkin görüşler bildirilmiştir. SPK'nın ve ana ortağımız Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 25.10.2013 tarihinde yapılan toplantısında,
  • ​​Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekte verildiği şekilde değiştirilmesine, 
  • Esas sözleşme değişikliğine izin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesi, izinleri müteakip esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine 
karar verilmiştir."

131025_ASELSAN_ESAS_SOZLESME_TADIL_TASLAGI.pdf