Finansal Duran Varlık Satışı

25.11.2014

​​

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:28/08/2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı:Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu:Sabiha Gökçen Havaalanını işletmeye almak ve uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi:111.008.037 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:Aralık 2014'te tamamlanması planlanmaktadır.
Satış Koşulları:Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı:56.592,33 TL
Beher Pay Fiyatı:2,243007 TL
Toplam Tutar:126.937,- TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%):%0,051
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%):%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%):-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):%0,001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı:70.344,67 TL kar ile
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:Henüz belirlenmemiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı:Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi:Ana Ortak
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:TSKGV tarafından özkaynaklar dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:Finansal Duran Varlığın, Değerleme Raporu düzenlenmesini gerektirecek büyüklükte olmaması.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar:-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:-