Sözleşme İmzalanması

5.1.2016

​ASELSAN ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, toplam bedeli 372.881.356,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama müşteriden alınan 05/01/2016 tarihli izne istinaden yapılmıştır.