Sözleşme İmzalanması

30.9.2016

​​​​

ASELSAN A.Ş. ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik olarak,
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Komuta Kontrol ve
Haberleşme Sistemleri tedariği amacıyla, toplam bedeli 34.000.200,- EURO olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu
sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama müşteriden alınan 30.09.2016 tarihli izne istinaden yapılmıştır.