Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi

31.3.2014

​Özel Durum Açıklaması (31.03.2014)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarihli toplantısında;
-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan CANPOLAT'ın, Başkan Vekilliği'ne Murat ÜÇÜNCÜ'nün seçilmesine,
-Murahhas Aza olarak Hasan CANPOLAT ve Murat ÜÇÜNCÜ'nün seçilmesine,
-Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak; Ziya AKBAŞ (Bşk.), Celalettin DÖVER (Üye) ve Oral ERDOĞAN'ın (Üye) seçilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak; Oral ERDOĞAN (Bşk.), Mustafa Murat ŞEKER (Üye), Nilüfer ÖZDOĞAN'ın (Üye) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,
-Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak; Celalettin DÖVER (Bşk.), Ahmet KESİK (Üye) ve Ahmet Can ÇEVİK'in (Üye) seçilmesine
karar verilmiştir.