Kurumsal Derecelendirme Notu Revizyonu

7.3.2014

Özel Durum Açıklaması (05.03.2014)

Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını yenilemiştir.

Sözkonusu değişiklik, 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yenilenen derecelendirme prensipleri çerçevesinde revize edilmesinden kaynaklı olup, metodoloji değişikliğinin sonucudur. Yeni metodoloji kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde ilgili ilkeden alınacak en yüksek puanın tam puanın %85'i olması ve ilgili ilkede asgari şart belirtilmiş olması durumunda şirket uygulaması asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puanın iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılması prensibi benimsenmiştir.

Bu kapsamda 13.12.2013 tarihi itibariyle 10 üzerinden 9,07 olarak belirlenmiş olan notumuz 10 üzerinden 8,57 olarak güncellenmiştir. Şirketimizin güncellenen notları 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri alt başlığı için 82,70, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alt başlığı için 85,30, Menfaat Sahipleri alt başlığı için 94,80 ve Yönetim Kurulu alt başlığı için 84,34 olarak belirlenmiştir.