Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

​​ORTAKLIK YAPISI

​​​A Grubu Nama​​
​A Grubu %siB Grubu Nama​​B Grubu %si​Toplam Sermaye PayıOran (%)​
TSK​GV​605.454.545,45100,00240.371.079,01​60,92845.825.624,46084,58
BIST​-​​-  ​153.018.684,6138,78​

153.018.684,614

15,30
​Diğer Ortaklar​--​        1.155.690,93  0,29​​     1.155.690,926  0,12​
TOPLAM605.454.545,45-​394.545.454.55-​1.000.000.000,00100,00

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar a​rasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.” hükmü kapsamında A Grubu nama yazılı hisse sahipleri Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir.