Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

​​​​​ORTAKLIK YAPISI

​​​A Grubu Nama​​
​A Grubu %siB Grubu Nama​​B Grubu %si​Toplam Sermaye PayıOran (%)​
TSK​GV​605.454.545,45100,00240.371.079,01​60,92845.825.624,46084,58

BIST​

-​

​-
  ​
153.018.684,65

38,78​

​153.018.684,646


15,30
​Diğer Ortaklar
​-

-​
       1.155.690,89 
0,29​​
     
1.155.690,894
 
 0,12​
TOPLAM605.454.545,45-​394.545.454.55-​1.000.000.000,00100,00

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar a​rasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.” hükmü kapsamında A Grubu nama yazılı hisse sahipleri Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir.​