mini-PQ

​Alçak gerilim dağıtım şebekesinde dağıtım kutularına yerleştirilecek Mini-PQ cihazı, tek fider üzerindeki güç kalitesi parametrelerinin IEC 61000-4-30 Class S standardı ile uyumlu olacak şekilde ölçümü ve izlenmesi için tasarlanmıştır.
Mini-PQ cihazı güç kalitesi olaylarını tespit ve kayıt eder. Bu bilgileri PQ-D cihazı ve diğer 3. Parti güç kalitesi analizörleri ile Power Line Communication (PLC) protokolü üzerinden paylaşır.   

Uygulamalar

•Güç Kalitesi İzleme

•Enerji Analizi