Açık İnovasyon

​Müşteri ile Ortak Tasarım Faaliyetleri

Aselsan, müşterisini inovasyonu yaratmadaki ilk kıvılcım olarak tanımlamaktadır. Aselsan'ın geniş ürün yelpazesi doğrudan müşteri istekleri ile şekillenmekte ve ortak tasarım faaliyetleri ile geliştirilmektedir.

Üniversite İşbirlikleri

Üniversitelerimiz, ana sermayesi üstün nitelikli insan kaynağı olan savunma sanayi kuruluşlarının en önemli paydaşlarındandır. Üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkanları sağlamasının yanında, sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı yapmaktadır.

ASELSAN, 2009 yılından bu yana 20 üniversite ile 167 projede 113 milyon ABD Doları tutarında işbirliği yapmıştır.

Temel araştırmaların üniversitelerde gerçekleştirilmesi ve devamında bu uygulamaların ASELSAN'da sanayileşmesi için üniversite sanayi işbirliği kapsamında özgün olarak geliştirilecek olan birçok proje 2012 yılında hayata geçirilmiştir.

"Eymir", "Gediz", "Kangal", ve "Elmas" projeleri kapsamında, ODTÜ, Cumhuriyet Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü ile birlikte; kızılötesi algılayıcıların temel yapıtaşlarını ve grafen tabanlı Organik Işık Yayıcı Diyot teknolojilerinde ülkemizin dünyanın önünde giden projelere imza atması hedeflenmiştir.

Yeni nesil Radar ve Elektronik Harp sistemlerinde daha yüksek performansa sahip Galyum Nitrür (GaN) yarı iletken teknolojisi ile mikrodalga transistörlerinin yapımı için ASELSAN ve BİLKENT Üniversitesi tarafından 2002 yılından beri yürütülen çalışmalarda hedeflenen sonuçlara ulaşılmış, ilk GaN transistör üretilmiştir.

Kamu Kaynaklı Ar-Ge Çalışmaları (AB programları vb.)

ASELSAN, 2007-2012 döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla, Avrupa Birliği Ar-Ge fonlarından yararlanma açısından Türkiye'deki en başarılı sanayi kuruluşu olmuştur.

ASELSAN'ın Avrupa Birliği Ar-Ge programlarına aktif olarak katılımı 2012 yılında üç ayrı kategoride gerçekleşmiştir:

  ​​​
 • 7'nci Çerçeve Güvenlik Ajansı
 • 7'nci Çerçeve Marie Curie Fonları
 • EUREKA Programı

7'nci Çerçeve Güvenlik Alanında Yer Alan Projeler

 • TALOS (Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System) Projesi
 • HYPERION (Hyperspectral Imaging IED and Explosives Reconnaissance System) Projesi
 • SUBCOP (Suicide Bomber Counteraction and Prevention) Projesi

7'nci Çerçeve Marie Curie Fonları

7'nci Çerçeve Programı Marie Curie Uluslar arası Yeniden Entegrasyon (IRG) fonları Avrupa dışına çıkmış beyin göçünü tersine çevirmeyi hedeflemektedir. ASELSAN tarafından verilen tekliflerin tümü uluslar arası hakemler tarafından fonlanmaya değer bulunmuştur.

ASELSAN, Avrupa'da Marie Curie Programı'nda en başarılı sanayi kuruluşları arasında yer almaktadır.

 • ​POCS-DSR (POCS based Depth Super-Resolution) Projesi
 • SMART MEMORY Projesi
 • SMARTENC (Smart Video Encoders for Wireless Surveillance Networks) Projesi
 • ASEL-MID-IR (Compact, High-Energy and Wavelength-Diverse Coherent Mid-Infrared Source) Projesi

EUREKA Programı Kapsamında Yer Alan Projeler

  ​​
 • RECONSURVE (reconfigurable Surveillance System with Communicating Smart Sensors) projesi
 • SPY (Surveillance Omproved System) Projesi
 • Informal iletişim şebekeleri (Ticaret fuarları vb.den alınan bilgiler)

Aselsan'da her türlü medya, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, fuarlar, sempozyumlara katılım sağlanmakta ve bu sayede güncel teknolojik ve sektörel gelişmeler takip edilmektedir.

Ar-Ge Hizmet Alımı

Dış Ortaklarla İşbirliği Aktiviteleri (Örn ürün geliştirme vb. de beraber çalışan firmalar)

Fikri Haklar Dış Lisanslama-Patent Satışı (Know-How Satışı)

 • Kazakistan, Ürdün, BAE
 • ​​

​Fikir Proje Yarışmaları vb. Yoluyla Dış Kaynaklı Bilginin Toplanması

Aselsan Websayfası aracılığıyla şirketimiz dışından gelen inovatif fikirler toplanmakta, teknoloji kurulumuz tarafından değerlendirilerek ürünlere yansıtılabilmektedir. ​