Şirket İçi İnovasyon

​​Fikri ve Sınai Haklar

Sektörün başarısını ölçmek için yeni araçlara ihtiyaç duyulmasının da bir sonucu olarak; Fikri ve Sınai hakların korunması için son dönemde ASELSAN'da birçok başvuru gerçekleşmiştir.​

2012’de Fikri Mülkiyet Hakları

 

​Fikri Mülki Sınai Haklar (adet)​ TescilBaşvuru
Patent149
Faydalı Model​​113​
​Marka​16​21
​Endüstriyel Tasarım​4​2

ASELSAN'ın misyonu, vizyonu, hedefleri ve sürdürülebilir başarı stratejisi doğrultusunda, yenilikçiliği (inovasyonu) teşvik eden kültür ve ortamın geliştirilmesi, tüm çalışanların yaratıcılığının en etkin seviyeye ulaştırılması, sürekli iyileştirmeye ve verimliliğe katkıda bulunmalarını sağlamak için fikir yönetim sistemi oluşturulmuştur. ​Bu sistem içinde yenilikçi fikirler toplanmakta, değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

ASELSAN, şirket içinde bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması için konferanslar düzenlenmektedir. 2013 yılında, "2. Haberleşme Teknolojileri Çalıştayı", "2. Savunma Sistem teknolojileri Konferansı" ve "4. Tasarım Teknolojileri Konferansı" düzenlenmiştir.​​