ASELSAN Araştırma Merkezi Akademik Yayın Çalışmaları

8.12.2015

​ASELSAN Araştırma Merkezi Akıllı Veri Analitiği Araştırma Program Müdürü (v.) Dr. Aykut Koç’un Fast Algorithms for Digital Computation of Linear Canonical Transforms adlı Bölümünü yazdığı Linear Canonical Transforms-Theory and Applications adlı Düzenlenen Kitap (Edited Book) 2016 Ocak ayı tarihiyle Springer New York Yayınevi tarafından yayınlanarak uluslararası satışa sunulmuştur.

Bu kitap sayesinde, Doğrusal Kanonik Dönüşümlerin temel esasları sinyal ve sistem bakış açısıyla anlatılarak erişimi kolay bir şekilde sunulmakta ve görüntü/sinyal işleme, dalga yayılımı, optik bilgi işleme, holografi, optik sistem tasarımı ve modelleme ile kuantum optiği alanlarında çalışan araştırmacılara referans olmaktadır.
Editörlüğünü John J. Healy, M. Alper Kutay, Haldun M. Özaktaş ve John T. Sheridan’ın yaptığı 15 bölümden oluşan kitabın her bölümü konusunda uzman bilim insanları/araştırmacılar tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, bu alandaki uzman araştırmacıların çalışmalarını uluslararası seviyede bir bütün olarak bir araya getirmesi ve güncel bilgileri sunması nedeniyle literatüre önemli katkılar sağlamaktadır.
Dr. Aykut Koç, Doğrusal Kanonik Dönüşümlerin (Linear Canonical Transforms) gerçek problemlere uygulanabilmesini sağlayan hızlı hesaplama algoritmalarının açıklandığı Fast Algorithms for Digital Computation of Linear Canonical Transforms adlı bölümün başyazarlığını yapmıştır.


http://www.springer.com/us/book/9781493930272
http://www.amazon.com/Linear-Canonical-Transforms-Applications-Springer/dp/1493930273
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4939-3028-9_10