Sıkça Sorulan Sorular

​​​​

Elimde bulunan fiziki ASELSAN A.Ş. hisse senetleri ile ilgili hangi işlemleri yapmalıyım?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2016 tarihinde yayımlamış olduğu "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren fiziki hisse senetlerine işlem yapılması için 10 yıllık süre belirlenmiştir. Elinde bulunan fiziki ASELSAN hisse senetleri için işlem yaptıracak olanlar aşağıdaki numaralardan detaylı bilgi edinebilirler.

Bâni Betül GÖKÇE Tel: 0 (312) 592 12 45
Başak YÜCEKAYALI Tel: 0 (312) 592 12 33                                             
Gülru SELÇUK FİLİZ Tel: 0 (312) 592 12 22

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri hangi borsada işlem görmektedir?

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

ASELSAN A.Ş. hisse senedinin BIST kodu nedir?

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri BIST’te ASELS kodu ile işlem görmektedir.

ASELSAN A.Ş. hisse senetlerinin BIST’te işlem gördüğü pazar ve şirketin dahil olduğu endeksler hangileridir?

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri Ulusal Pazar’da işlem görmektedir. Şirketin dahil olduğu endeksler BIST 100, BIST 50, BIST 100-30, BIST Yıldız, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Ulusal, BIST Teknoloji, BIST Tüm, BIST Temettü, BIST Ankara, BIST Sürdürülebilirlik’tir.

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri ne zamandan beri BIST’te işlem görmektedir?

ASELSAN A.Ş. hisse senetleri 1 Ağustos 1990 tarihinden itibaren BIST’te işlem görmektedir.

ASELSAN A.Ş.’nin finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

ASELSAN A.Ş.’nin konsolide finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre, TL olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca vergi hesaplamalarına esas olmak üzere Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak finansal tablolar hazırlanmaktadır.

ASELSAN A.Ş. hangi dönemlerde finansal raporlarını açıklamaktadır?

ASELSAN A.Ş. 3' er aylık dönemler için finansal rapor açıklamaktadır.

Şirketin mali yılı hangi dönemi kapsar?

ASELSAN A.Ş.’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

ASELSAN A.Ş.’nin Bağımsız Denetçisi hangi firmadır?

ASELSAN A.Ş.'nin konsolide mali tablolarının denetimini Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. yapmaktadır​.