EN

Geniş Bant Dalga Şekli

Geniş Bant Dalga Şekli (GBDŞ), yeni nesil ASELSAN 9661 V/UHF Yazılım Tabanlı Telsiz Ailesinde koşan, taktik saha unsurlarının haberleşme hızı, gerçek zamanlılık, güvenilirlik, emniyet, esneklik ve IP veri haberleşme servisi gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilen dalga şeklidir. GBDŞ eş özellikli GBDŞ telsizlerinin dinamik görevler üstlenmesiyle, kendi kendine kurulan ve kendi kendine iyileşen MANET (Mobile Ad hoc NETwork) yapıda bir IP ağıdır.

GBDŞ, Taktik Sahada yer alan sistemlerin yeni nesil haberleşme gereksinimleri değerlendirilerek tasarlanmaktadır. GBDŞ haberleşme ihtiyacını tümüyle IP tabanlı haberleşme ile karşılamaktadır.

Bu kapsamda, GBDŞ ile:

  • Tek çevrimde çok sayıda kullanıcı desteği (150 telsiz)
  • Çevrimler arasında -ek teçhizat kullanılmadan- verinin otomatik olarak aktarılması yeteneği
  • İleri seviyede COMSEC ve TRANSEC tedbirleri (kriptolu haberleşme, kimlik doğrulama, frekans atlama vb.)
  • Dar Bantlı Dalga Şekli'yle (KKDŞ) birlikte entegre bir şekilde IP haberleşme
  • Taktik Saha Muhabere Sistemi vb. harici IP şebekelerle entegre çalışma

 GBDŞ, aynı anda ses ve veri haberleşmesi desteklemektedir. Böylelikle ses ve veri çevrimlerinin birleştirilebilmesini mümkün olmakta ve Taktik Saha Sistemlerinin ihtiyaç duyulan telsiz sayısı ciddi oranda azaltılmaktadır.

Taktik Saha Sistemlerinde, kullanıcı sayısının fazlalığı ve tüm kullanıcılara tahsis edilebilir frekans bandının sınırlı oluşu nedeniyle, GBDŞ, farklı ses gruplarını tek bir fiziksel çevrim içinde destekleyerek sınırlı frekans kaynağının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Tek bir fiziksel çevrim içerisinde 25 ses grubu (mantıksal çevrim) tanımlanabilmektedir.

GBDŞ ile çevrimler arası veri paketlerini aktarma-yönlendirme işlemi aynı araçta bulunan telsizler dışında ilave bir cihaza ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak yapılmaktadır. Bu yöntemle bir yandan tam olarak uçtan uca kriptolama ile haberleşme güvenliği arttırılmakta, diğer yandan da daha hızlı yönlendirme sonucu sistem genelindeki gecikmeler azaltılmaktadır.

GBDŞ ile Taktik Saha Sistemlerinde gözlenen tipik trafik türlerinin gereksinimlerini en iyi şekilde destekleyecek IP tabanlı bir servis önceliklendirme (QoS) yapısı sağlanmaktadır.

Genel Özellikler
​ Geniş Bantlı OFDM tabanlı haberleşme
Frekans Atlama veya Sabit Frekans Modunda kullanım
  • Frekans Atlama modu: 1MHz'lik bant genişliği kullanarak çalışma
  • Sabit Frekans modu: 5 Mhz bant genişliği kullanarak çalışma    
Çevrim içi 150 ünite desteği
​Adaptif modülasyon ve kodlama
​Ağ/topoloji değişikliklerine dinamik olarak adaptasyon desteği de sağlayan çok hoplu yönlendirme
​Aynı anda ses ve veri haberleşmesi
​Çevrim içi bas-konuş ses haberleşmesi
Noktadan noktaya çevrim içi ve çevrimler arası ses haberleşmesi
​Tümüyle IP tabanlı haberleşme
​Kaynak Tanımlı Çoklu gönderim (Multicast) ve tüme gönderim (Broadcast) veri haberleşme
​Trafik kesme ve önceliklendirme
​Havadan yazılım güncelleme desteği
​Havadan anahtar dağıtım desteği
Güvenlik Özellikleri
​Uçtan uca kriptolama
​Frekans atlama
​Kimlik doğrulama
​Bütünlük kontrolü
​FEC kodlama