EN

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi

MİLGEM Savaş Sistemi Projesi, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen korvetlere yerli imkan ve kabiliyetlerden azami şekilde faydalanılarak Milli Savaş Sisteminin geliştirilmesini, analizini, üretimini, testini ve entegrasyonunu içermektedir.

​Broşür