EN

Kapsama Alanı Analizi ve Frekans Planlama

ASELSAN, kullanıcı gereksinimleriyle belirlenen sistem özelliklerini ve teknik şartname gereği belirlenen performans kriterlerini sağlayacak şekilde, çalışma bölgesinde mevcut imkânlarla maksimum kalite ve genişlikte kapsama alanı sağlama amacıyla;

  • Baz İstasyonu Planlama (sayı, yer, özellik, vb.)
  • Kapsama Alanı Tahmin ve Analizi
  • Keşif ve İnşaat İşleri
  • Frekans planlama (Konvansiyonel / Trunk vb. sistemler için)
  • Baz İstasyonu Yapılandırma (Anten, Verici Gücü, vb.)
  • Kapsama Alanı Doğrulama
  • Kapsama Alanı Optimizasyon

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Hedeflenen kapsama alanını sağlamak amacıyla Baz İstasyonu yeri, sayısı ve özellikleri belirleme fazından çıkan bilgilere göre yazılım aracılığı ile Kapsama Alanı Tahmin ve Analizi gerçekleştirilir. Analiz sonucunda ise planlanan baz istasyonları Keşif fazı adı altında yerinde ziyaret edilerek uygulanabilirlik açısından test edilir ve inşaat işlerine başlanır.


Frekans Planlama ve Baz İstasyonu Yapılandırma fazlarında ise kullanıcıya tahsis edilen frekansları en verimli şekilde kullanarak enterferans vb. istenmeyen durumları önlemek ve maksimum kapsama sağlamak amacıyla baz istasyonlarının çalışma parametreleri (Frekans, Verici Gücü, Anten tipi) planlanır. Plan, cihazlara uygulanır ve doğrulama amacıyla test yapıldıktan sonra ihtiyaç halinde optimizasyon yoluna gidilir.