EN

APCO25 Trunk Geniş Alan Sistem

APCO25 (Faz-1) Trunk Geniş Alan Sistem çözümü;

 • Geniş bir bölgede kullanım talep eden
 • Ses haberleşmesine ek olarak veri haberleşmesine de ihtiyaç duyan
 • Ses/veri trafiğini ve telsiz konumlarını takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan
 • Kullanıcı grubu sayısı fazla olan ve çağrı yapma sıklığı yüksek olan
 • Frekans tahsisi konusunda problem yaşamadığı için TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanma zorunluğu bulunmayan
 • Genelde kırsalda/dağlık alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara kriptolu ve/veya kriptosuz olarak sunulmaktadır.

ASELSAN, APCO25 Trunk Geniş Alan mimarisi için anahtar teslim sistem çözümü sunmaktadır. Bu mimari için, hem altyapı (baz istasyonları ve anahtarlama birimi), hem son kullanıcı ürünleri (telsizler ve uygulamalar) hem de entegrasyon/kurulum çözümlerimiz bulunmaktadır.


Trunk sistem mimarisinde her bir baz istasyonunda “kontrol kanalı” olarak programlanmış 1 adet tekrarlayıcı telsiz ve “trafik kanalı” olarak programlanmış tekrarlayıcı telsizler bulunur. Baz istasyonunun kapsama alanı içerisindeki tüm telsizler kontrol kanalında bekler. Telsiz gruplarının herhangi birinde bir çağrı olması durumunda o gruptaki tüm telsizler kontrol kanalından o çağrı için atanan trafik kanalına geçer. Diğer gruplar kontrol kanalında beklemeye devam eder. Bekleyen telsiz gruplarında da çağrı olması durumunda bu çağrı için yeni bir trafik kanalı atanır. Trafik kanalı sayısı ne kadar fazla olursa, sistem o kadar fazla sayıda kullanıcı grubuna aynı anda hizmet verebilir. Baz istasyonundaki tüm trafik kanallarının meşgul olduğu durumda yeni bir çağrı başlatılmak istenirse bu çağrı kuyruğa alınır ve trafik kanallarından herhangi birinin tekrar uygun olması durumunda bu çağrı bu trafik kanalında gerçekleştirilir.

Konvansiyonel sistem mimarisinde ise her bir kanal için bir adet tekrarlayıcı telsiz atanır. Kanal herhangi bir grup tarafından kullanılıyorken diğer gruplardan biri çağrı başlatmak isterse kanalın meşgul olduğuna dair bir uyarı alınır. Çağrı kuyruğa alınmaz. Buradan da anlaşılacağı gibi daha gelişmiş bir mimari olan trunk sistem mimarisi, kullanıcı grubu sayısı fazla olan kullanıcılar için daha uygun bir çözümdür. Sistemi kullanma sıklığı daha az olan ve az sayıda kullanıcı grubu bulunan kurumlar ise konvansiyonel sistem mimarisini kullanmayı tercih edebilir.

APCO25 Konvansiyonel Geniş Alan Sistem çözümünde şu uygulamalar desteklenmektedir:

 • Araç ve Personel Takibi Uygulaması*
 • Mesajlaşma (E-Mail) Uygulaması*
 • Veritabanı Sorgulama Uygulaması*
 • Operatör Konsolu (Dispatcher)
 • Arıza Takip Yazılımı
 • Çağrı Alma Yazılımı
  (Bu uygulamalar direkt mod çalışmada desteklenmemektedir.)

*: Hem sistem yönetim merkezinde, hem de sahada kullanılabilir.