EN

DMR Direkt Mod

DMR Direkt Mod çözümü;

Sınırlı bir alanda kullanım talep eden

Merkezi yönetim, geniş kapsama alanı gibi gereksinimler yerine tek baz istasyonu üzerinden haberleşme gereksinimi bulunan

Önceliği ses haberleşmesi olan, veri haberleşmesine ihtiyaç duymayan

Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması gereken

Genelde engebesiz alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara kriptolu ve/veya kriptosuz olarak sunulmaktadır.


FDMA teknolojisinde belirlenen bir fiziksel kanal (örneğin 12.5kHz bant genişliğindeki bir kanal) bir çağrı başladığında sadece çağrıyı başlatan kullanıcı tarafından kullanılabilirken, TDMA teknolojisinde fiziksel kanalda bir çağrı devam ederken başka bir kullanıcı daha çağrı başlatabilir ve aynı fiziksel kanal üzerinde iki farklı çağrı devam edebilir. Zaman bölmelerinin (time-slot) sayıları artırıldığında, aynı fiziksel kanalda gerçekleştirilebilecek çağrıların sayısı da artar. DMR haberleşme protokolü 2 zaman bölmeli TDMA yapıda olduğu için aynı fiziksel kanalda iki farklı çağrı gerçekleştirilebilir ve böylece frekans verimliliği sağlanmış olur.

Kullanıcıların haberleşme ihtiyaçlarının değişmesi ve daha gelişmiş bir çözüme ihtiyaç duymaları durumunda;

  • DMR Direkt Mod için kurulan baz istasyonuna ek olarak farklı baz istasyonlarının kurulması,
  • Sistem yönetim merkezi kurulması
  • Kurulan baz istasyonlarının birbirine ve sistem yönetim merkezindeki anahtarlama birimine bağlanması
  • Telsizlerinin yeni mimariye göre programlanması

sonucunda DMR Konvansiyonel Geniş Alan Sistem veya DMR Trunk Geniş Alan Sistem konfigürasyonuna geçiş yapılması mümkündür.