EN

DMR Trunk Geniş Alan Sistem

DMR Trunk Geniş Alan Sistem çözümü;

  • Geniş bir bölgede kullanım talep eden
  • Ses haberleşmesine ek olarak konum ve veri servislerine de ihtiyaç duyan
  • Ses/veri trafiğini ve telsiz konumlarını takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan
  • Kullanıcı grubu sayısı fazla olan ve çağrı yapma sıklığı yüksek olan
  • Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması gereken
  • Genelde engebesiz alanlarda haberleşme ihtiyacı bulunan

kullanıcılara kriptolu ve/veya kriptosuz olarak sunulmaktadır.

ASELSAN, DMR Trunk Geniş Alan mimarisi için anahtar teslim sistem çözümü sunmaktadır. Yani bu mimari için hem altyapı (baz istasyonları ve anahtarlama birimi), hem son kullanıcı ürünleri (telsizler ve uygulamalar) hem de entegrasyon/kurulum çözümlerimiz bulunmaktadır.


FDMA teknolojisinde belirlenen bir fiziksel kanal (örneğin 12.5kHz bant genişliğindeki bir kanal) bir çağrı başladığında sadece çağrıyı başlatan kullanıcı tarafından kullanılabilirken, TDMA teknolojisinde fiziksel kanalda bir çağrı devam ederken başka bir kullanıcı daha çağrı başlatabilir ve aynı fiziksel kanal üzerinde iki farklı çağrı devam edebilir. Zaman bölmelerinin (time-slot) sayıları artırıldığında, aynı fiziksel kanalda gerçekleştirilebilecek çağrıların sayısı da artar. DMR haberleşme protokolü 2 zaman bölmeli TDMA yapıda olduğu için aynı fiziksel kanalda iki farklı çağrı gerçekleştirilebilir ve böylece frekans verimliliği sağlanmış olur.

Trunk sistem mimarisinde her bir baz istasyonunda “kontrol rölesi” olarak programlanmış 1 adet röle (tekrarlayıcı telsiz) ve “trafik rölesi” olarak programlanmış röleler bulunur. Baz istasyonunun kapsama alanı içerisindeki tüm telsizler kontrol kanalında bekler. Telsiz gruplarının herhangi birinde bir çağrı olması durumunda o gruptaki tüm telsizler kontrol kanalından o çağrı için atanan trafik kanalına geçer. [Burada “kanal” ifadesi ile kastedilen mantıksal kanaldır. DMR protokolü 2 zaman bölmeli yapıda (TDMA with 2 time slots) olduğu için her bir “trafik rölesi”nin 2 adet mantıksal trafik kanalı vardır.] Diğer gruplar kontrol kanalında beklemeye devam eder. Bekleyen telsiz gruplarında da çağrı olması durumunda bu çağrı için yeni bir trafik kanalı atanır. Trafik kanalı sayısı ne kadar fazla olursa, sistem o kadar fazla sayıda kullanıcı grubuna aynı anda hizmet verebilir. Baz istasyonundaki tüm trafik kanallarının meşgul olduğu durumda yeni bir çağrı başlatılmak istenirse bu çağrı kuyruğa alınır ve trafik kanallarından herhangi birinin tekrar uygun olması durumunda bu çağrı bu trafik kanalında gerçekleştirilir.

Konvansiyonel sistem mimarisinde ise her bir kanal için bir adet zaman bölmesi (time-slot) atanır. Kanal herhangi bir grup tarafından kullanılıyorken diğer gruplardan biri çağrı başlatmak isterse bu mantıksal kanalın (zaman bölmesinin/time-slot’un) meşgul olduğuna dair bir uyarı alınır. Çağrı kuyruğa alınmaz. Buradan da anlaşılacağı gibi daha gelişmiş bir mimari olan trunk sistem mimarisi, kullanıcı grubu sayısı fazla olan kullanıcılar için daha uygun bir çözümdür. Sistemi kullanma sıklığı daha az olan ve az sayıda kullanıcı grubu bulunan kurumlar ise konvansiyonel sistem mimarisini kullanmayı tercih edebilir.

DMR Trunk Geniş Alan Sistem çözümünde şu uygulamalar desteklenmektedir:

  • Araç ve Personel Takibi Uygulaması
  • Veritabanı Sorgulama Uygulaması
  • Operatör Konsolu (Dispatcher)
  • Arıza Takip Yazılımı

(Bu uygulamalar direkt mod çalışmada desteklenmemektedir)