EN

TETRA Direkt Mod

TETRA Direkt Mod çözümü;

  • Sınırlı bir alanda kullanım talep eden
  • Merkezi yönetim, geniş kapsama alanı gibi gereksinimler yerine tek baz istasyonu üzerinden haberleşme gereksinimi bulunan
  • Kullanıcı grubu sayısı çok fazla olan ve çağrı yapma sıklığı çok yüksek olan
  • Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması zorunlu olan
  • Genelde şehir merkezlerinde haberleşme ihtiyacı bulunan

kullanıcılara kriptolu ve/veya kriptosuz olarak sunulmaktadır.


FDMA teknolojisinde belirlenen bir fiziksel kanal (örneğin 12.5kHz bant genişliğindeki bir kanal) bir çağrı başladığında sadece çağrıyı başlatan kullanıcı tarafından kullanılabilirken, TDMA teknolojisinde fiziksel kanalda bir çağrı devam ederken başka bir kullanıcı daha çağrı başlatabilir ve aynı fiziksel kanal üzerinde iki farklı çağrı devam edebilir. Zaman bölmelerinin (time-slot) sayıları artırıldığında, aynı fiziksel kanalda gerçekleştirilebilecek çağrıların sayısı da artar. TETRA haberleşme protokolü 4 zaman bölmeli TDMA yapıda olduğu için aynı fiziksel kanalda dört farklı çağrı gerçekleştirilebilir ve böylece frekans verimliliği sağlanmış olur.

Kullanıcıların haberleşme ihtiyaçlarının değişmesi ve daha gelişmiş bir çözüme ihtiyaç duymaları durumunda;

  • TETRA Direkt Mod için kurulan baz istasyonuna ek olarak farklı baz istasyonlarının kurulması,
  • Sistem yönetim merkezi kurulması
  • Kurulan baz istasyonlarının birbirine ve sistem yönetim merkezindeki anahtarlama birimine bağlanması
  • Telsizlerinin yeni mimariye göre programlanması

sonucunda TETRA Trunk Geniş Alan Sistem konfigürasyonuna geçiş yapılması mümkündür.