EN

TETRA Trunk Geniş Alan Sistem

TETRA Trunk Geniş Alan Sistem çözümü;

  • Geniş bir bölgede kullanım talep eden
  •  Veri haberleşmesine çok sık ihtiyaç duyan
  • Ses/veri trafiğini ve telsiz konumlarını takip etmek gibi gereksinimler sebebiyle sistem yönetim merkezine ihtiyaç duyan
  • Kullanıcı grubu sayısı çok fazla olan ve çağrı yapma sıklığı çok yüksek olan
  • Haberleşmenin gerçekleşeceği bölgede frekans tahsisinin verimli şekilde yapılmasının önemli olması sebebiyle TDMA (Time-Division Multiple Access / Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) kullanması zorunlu olan
  • Genelde metropollerde, şehir merkezlerinde haberleşme ihtiyacı bulunan kullanıcılara kriptolu ve/veya kriptosuz olarak sunulmaktadır.

ASELSAN, TETRA Trunk Geniş Alan mimarisi için altyapı (baz istasyonları ve anahtarlama birimi) ve entegrasyon/kurulum çözümleri sunmaktadır.FDMA teknolojisinde belirlenen bir fiziksel kanal (örneğin 12.5kHz bant genişliğindeki bir kanal) bir çağrı başladığında sadece çağrıyı başlatan kullanıcı tarafından kullanılabilirken, TDMA teknolojisinde fiziksel kanalda bir çağrı devam ederken başka bir kullanıcı daha çağrı başlatabilir ve aynı fiziksel kanal üzerinde iki farklı çağrı devam edebilir. Zaman bölmelerinin (time-slot) sayıları artırıldığında, aynı fiziksel kanalda gerçekleştirilebilecek çağrıların sayısı da artar. TETRA haberleşme protokolü 4 zaman bölmeli TDMA yapıda olduğu için aynı fiziksel kanalda dört farklı çağrı gerçekleştirilebilir ve böylece frekans verimliliği sağlanmış olur.


Trunk sistem mimarisinde her bir baz istasyonunda “kontrol kanalı (zaman bölmesi)” ve “trafik kanalları” bulunur. Baz istasyonunun kapsama alanı içerisindeki tüm telsizler kontrol kanalında bekler. Telsiz gruplarının herhangi birinde bir çağrı olması durumunda o gruptaki tüm telsizler kontrol kanalından o çağrı için atanan trafik kanalına geçer. [Burada “kanal” ifadesi ile kastedilen mantıksal kanaldır. TETRA protokolü 4 zaman bölmeli yapıda (TDMA with 4 time slots) olduğu için her bir tekrarlayıcı telsiz 1 adet fiziksel kanalda 4 adet mantıksal kanal destekler.] Diğer gruplar kontrol kanalında beklemeye devam eder. Bekleyen telsiz gruplarında da çağrı olması durumunda bu çağrı için yeni bir trafik kanalı atanır. Trafik kanalı sayısı ne kadar fazla olursa, sistem o kadar fazla sayıda kullanıcı grubuna aynı anda hizmet verebilir. Baz istasyonundaki tüm trafik kanallarının meşgul olduğu durumda yeni bir çağrı başlatılmak istenirse bu çağrı kuyruğa alınır ve trafik kanallarından herhangi birinin tekrar uygun olması durumunda bu çağrı bu trafik kanalında gerçekleştirilir.