EN

4900 Atlas Telefon Bağlantı Cihazı Ailesi

ASELSAN'ın konvansiyonel geniş alan ve trunk geniş alan sistem çözümleri telsizden telefona ve telefondan telsize çağrı yapılması özelliğini destekler. Bu özelliğin desteklenebilmesi için telsiz sisteminin yönetim merkezinde telefon ağına bağlantı yapılır. Sistemin anahtarlama birimi ve diğer gerekli ekipmanlar aracılığıyla çağrılar telsiz sisteminden telefon hattına ya da telefon hattından telsiz sistemine aktarılabilir.

Simpleks haberleşme ya da direkt mod mimaride ise herhangi bir sistem yönetim merkezi olmadığı için telefon çağrı özelliği desteklenmez. ASELSAN telefon çağrı özelliğinin bu kullanım senaryolarında da desteklenmesi için 4900 Telefon Bağlantı Cihazını geliştirmiştir. Sistem dışı (simpleks/direkt) modda telefon çağrılarını desteklemek için kullanılan 4900 Telefon Bağlantı Cihazı, analog telefon-SIP dönüşümü sağlayan bir cihazla birlikte kullanılır.

4900 Telefon Bağlantı Cihazının öne çıkan özellikleri şunlardır:

  •  SIP/VOIP desteği
  •  Hem simpleks hem de dupleks kanallarda çalışma
  •  Tak ve kullan (Plug and play)
  •  Telsizden telefona çağrı
  •  Telefondan telsize çağrı (hem bireysel hem de grup çağrı)
  •  Sunumcu ve anahtarlama cihazı (switch) ihtiyacını ortadan kaldırması

Simpleks modda kullanım:


Direkt modda kullanım:


(Görseller açıklama amaçlıdır. ASELSAN’ın APCO25 protokolünü destekleyen tüm 4700 ve 4900 telsizleri 4900 Atlas Telefon Bağlantı Cihazı ile birlikte kullanılabilir.)

 4900 Atlas Telefon Bağlantı Cihazı konfigürasyonlarında telsiz gövdesi olarak ASELSAN'ın özgün tasarımı olan "Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı (MATE)" kullanılır. Bu cihaz basit seviyedeki donanımsal ve yazılımsal değişikliklerle farklı senaryolarda farklı işlevler için kullanılabilir.