EN

Merkezi Yönetim ve Konfigürasyon Yazılımları

ASELSAN Telsiz Haberleşme Sistemleri, farklı uluslararası standartların (TIA APCO P25, ETSI DMR, vb.) belirlediği çalışma özelliklerini (konvansiyonel, trunk, vb.) sağlamakla birlikte kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda özelleştirilmiş ses servisleri ve veri uygulamaları sunabilmektedir.

Telsiz haberleşme sistemi çalışma özellikleri ve çalışma parametreleri belirlendikten sonra; telsiz terminalleri ve tekrarlayıcı cihazları, ses ve veri haberleşmesi için yapılandırılabilir.

ASELSAN Telsiz Haberleşme Sistemi; her biri bir il, bir idari bölge veya belirli bir coğrafi alanı kapsayan RF alt sistemlerden oluşabilir. Bir RF alt sistemde ise, belirli kapsama alanlarında telsiz erişimi sağlayan birden fazla RF site kurulabilir. Bir sitede farklı frekanslarda çalışabilen ve farklı görevleri olan birden fazla tekrarlayıcı cihazı yer alabilir. Farklı sitelerdeki tekrarlayıcı cihazları mantıksal bir kanal altında tanımlanarak telsiz sistemi alt yapısı üzerinden geniş alan ses haberleşmesi sağlanabilir. Örneği verilen bu sistem işletim bilgilerinin tanımlanması, sistem birimlerine aktarılması ve bu sistem konfigürasyon verilerinin yönetimi gibi işlev ve özellikler, Telsiz Sistemi Yönetim ve Konfigürasyon Yazılımları ile sağlanır. Bu yazılım grubu, sistem geneli için Ana Yönetim ve her bir alt sistem için ayrı olarak yer alan Alt Sistem Yönetim yazılımlarından oluşur.


Telsiz Alt Sistemi Yönetim Yazılımı, genel olarak şu işlevleri yerine getirir.

 • Alt sistem bazında ses ve veri iletişimi için gerekli konfigürasyon ve servis yetkisi yönetimini sağlar.
 • Telsiz terminalleri, tekrarlayıcı cihazları ve telsiz sistemi anahtarlama cihazı parametrelerini ve servis yetkilerini (bireysel ve grup kimlikleri, IP adresleri, çağrı yetkileri, kanal bilgileri, vb.) programlar ve programlanmış parametre ve servis yetkilerini okuyabilir.
 • Sistem konfigürasyon değişikliklerini ve sistem bileşenlerine ait trafik ve durum kayıtlarını tutar.
 • Sistem trafik ve arıza bilgilerine ait kayıtları ve istatistiksel verileri görüntüler ve tarih aralığı, kanal, kullanıcı grubu, cihaz, vb. seçimine göre rapor alınmasını sağlar.
 • Sistem işleyişi için gerekli olan kontrol mesajlarının yönetimini ve ilgili sistem birimlerine telli veya telsiz ağı üzerinden yetki ve parametre güncellenmesini sağlar.
 • Telsiz engelleme, geçici yasaklama ve işlev kazandırma işlemlerini yönetir ve bu işlemlerin izlendiği yasaklı listesini tutar.
 • Uygulama yazılımı kullanıcılarının yetki yönetimini sağlar.

Ortak haberleşme gereksinimi olan birden fazla alt sistemin yer aldığı bir sistem mimarisinde, alt sistem yönetim yazılımlarının üzerinde ve merkezi bir yerde Telsiz Sistemi Ana Yönetim Merkezi Yazılımı yer alır. Telsiz Sistemi Ana Yönetim Merkezi Yazılımı, telsiz sistemine ait genel ve ortak çalışma parametreleri ile birlikte her bir alt sisteme ait veritabanı bilgilerinin girilebildiği, bu bilgilerin telsiz sistemi ağında yer alan alt sistemlere dağıtıldığı ve alt sistemler arası veri eş zamanlamasının sağlandığı yönetim yazılımıdır. Telsiz Alt Sistemi Yönetim Yazılımı'nın sağladığı özelliklere ek olarak aşağıdaki özellikler Ana Yönetim üzerinden sağlanır:

 • Sistem genel ve ortak parametrelerini belirleme, kullanılacak frekans bantları ile bu bantlarda kullanılacak telsiz tiplerini belirleme ve sistemde bulunan veri servislerini seçme işlemlerini sağlar.
 • Kripto Anahtarı Yönetim Merkezi'nde hazırlanan ve anahtar taşıyıcı (fillgun) programlayıcı ile Ana Yönetim'e aktarılmış trafik anahtarlarının aktif duruma geleceği ve havadan dağıtıma başlanacağı uygulama tarih-saatinin belirlenmesi ve alt sistem yönetimlerinde anahtar bilgilerinin güncellenmesini sağlar.
 • Diğer veri kaynaklarına erişim ve veri güncellenmesi işlemlerini yönetir.
 • Farklı sistemler arası haberleşme için gerekli bağlantı ayarlarının yapılmasını sağlar.