EN

Yedekleme ve Fallback Çalışma

Sistem Yedekleme Özellikleri

Belirli bir telsiz ağı içerisinde kullanıcıların ses servisleri, veri servisleri ve diğer uygulamalara erişiminde sürekliliği sağlamak için kritik sistem bileşenleri yedeklenebilir. Aşağıdaki yedekleme seçeneklerinden istenilen özellikler sistem çözümünde yer alabilir.

1. Ağ Donanımlarının Yedeklenmesi:

Ethernet anahtarlama cihazı (Ethernet switch), yönlendirici (router), mikrodalga radyolink cihazları, sunuculardaki ağ bağdaştırıcıları ve bu cihazlar arasındaki hatlar yedeklenebilir. Bu donanımlarda gerekli ortak ağ iletişim ve yedekleme protokolleri kullanılarak yedekleme özelliği sağlanır.

2. Telsiz Anahtarlama Birimi Yedeklemesi:

Telsiz Anahtarlama Yazılımı (Soft Switch) standart donanımlarda çalışan bir uygulama olup Microsoft Windows ve Linux ortamlarda çalışabilmektedir. Telsiz Anahtarlama Biriminin iki türlü yedeklemesi vardır.

Lokal Yedekleme Modu

Bu modda Telsiz Anahtarlama Biriminin çalıştığı birinci donanım yanına ikinci bir donanım daha eklenerek fiziksel ve yazılımsal yedeklilik sağlanır. Normal çalışma durumunda soft switch yazılımı birinci donanımda çalışır, ikinci donanımda ki yazılım ise beklemede kalır. Ayrı bir yedekleme servisi sürekli olarak soft switch yazılımınının çalışmasını kontrol eder. Yedekleme servisi birinci donanımda çalışan soft switch yazılımında herhangi bir sorun gördüğünde ikinci donanımda beklemede olan soft swich yazılımını devreye sokar. Bu durumda tüm telsizler ikinci donanım üzerinden çalışmaya başlar. Bu sayede hem donanım yedeklemesi hem de yazılım yedeklemesi yapılmış olur.


İller Arası Yedekleme Modu

Bu modda ise LAN/WAN bağlantısı ile birbirlerine bağlı iki bölgedeki soft switch yazılımları birbirlerini yedekleyebilir. Yedekleme otomatik yada manual kullanıcı kontrolünde gerçekleşir. İller arası yedekleme modu bir ildeki Telsiz Anahtarlama Biriminin deprem, yangın vb. doğal afetlerde devre dışı kalması durumunda devreye girer. Yedek ildeki Telsiz Anahtarlama Birimi gerekli IP bağlantısı ile devre dışı kalan ildeki tekrarlayıcı cihazlara erişebiliyorsa, bu tekrarlayıcı cihazları ile bağlantı kurarak devre dışı kalan ildeki telsizlerin ses ve veri servislerini devam ettirmelerini sağlar. İller arası yedekleme durumu ana ildeki Telsiz Anahtarlama Birimi devreye girene kadar devam eder. 


3. Uygulama Sunucusu Donanım Yedeklenmesi: 

Veri güvenliği açısından veritabanı ve uygulama sunucuların ayrı fiziksel yada sanal makinelerde çalışması gerekmektedir. Gerek veri kaybının önüne geçilmesi gerekse de sistem servislerinin devamlılığı açısından yedekleme istenen durumlarda ikinci bir sunucu ve DISK birimi eklenerek sistem güvenilirliği artırılabilir. Yedekleme sırasında farklı sanallaştırma teknikleri (VMware, Hyper-V gibi) kullanılabilmektedir.

4. Telsiz İletişim Kaynaklarının Yedeklenmesi:

Sistem içerisinde ağ donanım ve sunucularının yedeklenmesi dışında, frekans ve baz istasyonu kurulum koşullarının uygunluğuna göre, tekrarlayıcı telsiz ve kanalların yedeklenmesi sağlanabilir.

Fallback Çalışma Özelliği

Telsiz Haberleşme Sistemi, her biri belirli bir coğrafi alanı kapsayan alt sistemlerden; bir alt sistem ise, belirli kapsama alanlarında telsiz erişimi sağlayan birden fazla siteden oluşabilir. Farklı sitelerdeki tekrarlayıcı cihazları ile telsiz sistemi alt yapısı üzerinden telsiz haberleşmesi protokolleri ile geniş alan ses haberleşmesi sağlanabilir. Bir sitenin merkez veya diğer siteler ile bağlantısında bir sorun olduğunda, ilgili sitenin kapsama alanında olan telsizler site (hücre) içerisindeki tekrarlayıcı telsiz ve kontrol birimi üzerinden doğrudan servis alarak hücre içi ses görüşmesi yapabilir. Telsiz terminalleri özelliklerine bağlı olarak diğer ses ve veri servisleri fallback modda desteklenebilir.