EN

HERİKKS Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi

HERİKKS, taktik sahadaki hava savunma unsurları (Hava Savunma Harekât Merkezleri, Silahlar ve Radarlar) arasında bir bilgisayar ağı kurarak hava savunma faaliyetlerini yöneten bir komuta kontrol sistemidir. HERİKKS, temel olarak, çeşitli radarlardan ve harici unsurlardan iz bilgilerini alarak gerçek zamanlı ortak hava resmini oluşturur. Optimum hedef-silah eşlemelerini yaparak ve silah sistemlerine gerçek zamanlı iz bilgilerinin göndererek etkin bir hava savunması icra eder. HERİKKS dağıtık mimari yapısında çalışmaktadır. Sistem hiyerarşik, otonom çalışma modlarında çalışabilmektedir. 


​Broşür