EN

TROBES – Tren Enerji Depolama ve Yönetim Sistemi

TROBES raylı araç sistemleri için bir enerji depolama ve geri kazanım sistemidir. TROBES batarya ve/veya süperkapasitör ile yapılandırılabilen modüler bir yapıya sahiptir.

Gelişmekte olan batarya teknolojileri; daha uzun çalışma saatlerine daha hızlı şarj ile ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Bu sayede tramvayların katenersiz olarak daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde kullanılmaları mümkün hale gelmektedir.

Katenersiz sistemler şehir estetiğini güzelleştirmeye, yatırım maliyetlerini azaltmaya ve demiryolu araçlarının daha esnek olarak tasarlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Katenersiz işletime ilave olarak TROBES ile;

    Araç hızlanırken cer motoru katener ve batarya/süperkapasitör enerjisi ile sürülmektedir.
    Araç yavaşlarken, rejeneratif frenleme sayesinde TROBES bataryalarını/süperkapasitörlerini şarj etmektedir.

Bu özellikleri sayesinde TROBES %30'lara varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

    Batarya ve/veya süperkapasitör ile yapılandırılabilen modüler enerji depolama altyapısı,
    Katenersiz işletim,
    Daha düşük altyapı yatırım ihtiyacı,
    Optimum güç yönetimi,
    Frenleme sırasında kinetik enerjinin geri kazanımı