EN

Açık Pozisyonlar

Yeni kurulan ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde çalışmak ve ileri araştırma faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere mühendis ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Haberleşme/Mikrodalga konularında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- RF/Mikrodalga tasarımın yapıtaşlarını oluşturan konuların herhangi birisinde veya birkaçında bilgi sahip olan,
- Aktif/pasif RF/MW malzemelerle ilgili detaylı bilgi birikimine sahip olan,
- RF/MW tasarımla ilgili benzetim programlarını (ADS v.b.) kullanabilen,
- RF/MW ölçüm ve tasarım tekniklerini kullanabilen,
- Meta-malzemeler, RF güç yükselteçleri veya anten tasarımı konularından birisinde tercihen deneyimi olan,
- Üniversiteler ile ortak araştırma yapma ve çalışma kültürüne sahip olan,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç veri ve sonuç odaklı,
- Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürlüğü’nde, araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerini yürütmek,
- Meta-malzemeler, anten tasarımı veya RF güç yükselteçleri konularından birisinde araştırma çalışmaları yürütmek,
- Çalışma konuları ile ilgili üniversitelerle projeler başlatmak ve ortak araştırma çalışması yürütmek,
- ASELSAN Araştırma Merkezi Direktörlüğü ve ASELSAN Sektör Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
- Sistem/Alt Sistem seviyesi tasarım, entegrasyon ve test faaliyetlerinde görev almak.


* ASELSAN'a yapılan başvuruların, eş zamanlı olarak, aday veri tabanımızda saklı tutulmak üzere, www.aselsan.com.tr üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.
** www.aselsan.com.tr üzerinden gerçekleştirilen başvurularda çalışılmak istenen ülke olarak K.K.T.C. seçilmesi gerekmektedir.
*** ASELSAN İşe alım kriterlerine, ASELSAN internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

)

ASELSAN bünyesinde gerekli yazılım yönetim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi konularında görev alacak "Yazılım Varlık Analisti" takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, MIS, İşletme ya da İstatistik bölümlerinden mezun,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- Kurumsal yazılım lisans yönetimi ve yaşam döngüsü konularında geniş kapsamlı bilgi sahibi olan,
- Varlık yönetimi süreç ve teknikleri alanında 3-5 yıllık tecrübe sahibi olan,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç - veri ve sonuç odaklı,
- Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğünde yazılım lisans yönetim faaliyetlerini yürütmek,
- Karşılaştırma şirket verilerini, sektör uygulamalarını ve global en iyi uygulamaları araştırmak ve gözden geçirmek,
- ASELSAN genelindeki varlıklar için rapor ve kullanım istatistikleri üretmek ve geliştirmek,
- ITSM ve diğer varlık araçlarının içerdiği CMDB bilgisinin kalitesi ve bütünlüğünden sorumlu olmak,
- ASELSAN genelinde​ki yazılım servis talepleri ile ilgili BT hizmet kataloğunu yönetmek,
- Sürekli olarak performans gelişimi ve maliyet azaltmaya dönük tedarikçi görüşlerini, araçları ve süreçleri yönetmek,
- İhtiyaç duyulan yazılım varlıklarının en iyi şekilde tedarik edilmesini sağlamak için tedarikçiler ile çalışmak,
- Standart operasyon talimatlarının hazırlanması.​

)

)

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde "Yazılım Geliştirmeci" olarak görev alacak, yazılım geliştirme ekibi ile birlikte iş ihtiyaçlarını analiz edecek ve kullanıcı hikayeleri için kabul kriterlerini oluşturacak takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya benzeri mühendislik bölümlerden mezun,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- Tercihen, SAP modülleri konusunda uzmanlık sahibi,
- ABAP da yazılım geliştirmiş, Tercihen C# bilen,
- En az 3 yıl deneyimli,
- Nesne Yönelimli Programlama, SOA, Katmanlı Mimari konularında bilgi sahibi,
- SQL Server tecrübesine sahip,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç - veri ve sonuç odaklı,
- Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsünde görev alınması,
- Müşteri kalite ve termin (deadline) beklentilerini anlamak,
- Müşteriden alınan arayüz isterleri için mockuplar çizmek,
- Beklentileri çalışan bir yazılıma dönüştürme amacıyla analiz yapmak, tasarım yapmak, kod yazmak, test yapmak, kodları devreye almak, kodla ilgili destek hizmetlerine katılmak,
- Yazılım geliştirmeyi dünya standartları düzeyinde yapmak için yazılımda kalite kavramlarına dikkat etmek. Bu amaçla kod inceleme (code review) süreçlerine katılmak, yazılım geliştirme süreçlerine uymak,
- Bilgi güvenliği ve güvenilir kod yazma konusunda bilgili olmak,
- Kod Review aktivitesini gerçekleştirmek,
- Birim Testlerini gerçekleştirmek,
- Gerekli Durumlarda Fiziksel Veri Modelini oluşturmak,
- Gerekli Durumlarda teknik tasarım dokümanlarını oluşturmak,
- Kod veya sistemde yapılan değişiklikler sonrasında ekibe değişikliğin etki alanı ile ilgili bilgi vermek,
- Hataların fikslemek.


* ASELSAN İşe alım kriterlerine, ASELSAN internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

)

)

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde "Yazılım Test Mühendisi" olarak görev alacak takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik, bilgi teknolojileri bölümleri veya benzeri mühendislik bölümlerinden mezun,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- En az 3 yıl deneyimli,
- SAP BW 7.0 modelleme, geliştirme ve idame uzmanlığı (BW, BeX Query Designer, Bex Analyzer),
- Rutin ve veri kaynaklarını oluşturmaya yetecek ölçüde ABAP uzmanlığı sahibi,
- Veri Ambarı, İş zekası araç ve teknikleri konusunda bilgi sahibi,
- Data Modelleme ve Raporlama deneyimli,
- Tercihen BPC on HANA ve BO ürünleri (Design Studio, Web Intelligence) konularında deneyimli,
- Tercihen SAP Finansal, İnsan Kaynakları ve Lojistik modülleri konularında temel düzeyde bilgi sahibi,
- Tercihen Microsoft raporlama geliştirme platformları konularında deneyim sahibi,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç - veri ve sonuç odaklı,
- Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde Yazılım Geliştirmeci olarak görev yaparak, ekibi ile birlikte iş ihtiyaçlarını analiz etmek ve kullanıcı hikayeleri için kabul kriterlerini oluşturmak,
- Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsünde görev almak,
- Müşteri kalite ve termin (deadline) beklentilerini anlamak,
- Müşteriden alınan arayüz isterleri için mockuplar çizmek,
- Beklentileri çalışan bir yazılıma dönüştürme amacıyla analiz yapmak, tasarım yapmak, kod yazmak, test yapmak, kodları devreye almak, kodla ilgili destek hizmetlerine katılmak,
- Yazılım geliştirmeyi dünya standartları düzeyinde yapmak için yazılımda kalite kavramlarına dikkat etmek. Bu amaçla kod inceleme (code review) süreçlerine katılmak, yazılım geliştirme süreçlerine uymak,
- Bilgi güvenliği ve güvenilir kod yazma konusunda bilgili olmak,
- Kod Review aktivitesini gerçekleştirmek,
- Birim Testlerini Gerçekleştirmek,
- Gerekli Durumlarda Fiziksel Veri Modelini oluşturmak,
- Gerekli Durumlarda teknik tasarım dokümanlarını oluşturumak,
- Kod veya sistemde yapılan değişiklikler sonrasında ekibe değişikliğin etki alanı ile ilgili bilgi vermek,
- Hataları fikslenmek.;


* ASELSAN İşe alım kriterlerine, ASELSAN internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

)

ASELSAN bünyesinde gerekli planlama, koordinasyon ve planlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesi konularında görev alacak "İş Analisti" takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya benzeri mühendislik bölümlerinden mezun
- İyi derecede İngilizce bilen,
- Tercihen, SAP lojistik modülleri (SD, MM, SRM, SLC, CRM, CS, PP, WM, ECM, DMS, vb) veya SAP finansal modülleri (FI, CO, TRM, vb.) konusunda uzmanlık sahibi,
- En az 3 yıl deneyimli,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç - veri ve sonuç odaklı,
- Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde iş analisti olarak görev yaparak, müşterilerle birlikte iş ihtiyaçlarını belirlemek,
- Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsünde görev almak,
- Müşteriden iş gereksinimlerini toplamak, iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri belirlemek ve gereksinimleri dokümante etmek,
- Müşteriden alınan arayüz isterleri için mockuplar çizmek,
- Geliştirme ve Test ekiplerine destek olmak,
- Gerekli durumlarda, bilgilendirme ve eğitim dokümanları hazırlamak ve eğitimler vermek,
- Geliştiriciler, danışmanlar, eğitmenler, 1. düzey kullanıcı desteği vb. fonksiyonlar için çeşitli dış kaynaklarla birlikte çalışmak, - Gerekli hâllerde kullanıcı kabul testlerine destek vermek,
- Yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde proje yönetimine raporlama yapmak ve sürece dair belgeleri üretmek,
- İş süreçleri tasarlamak, fonksiyonel & teknik analiz yapmak ve dokümantasyonları hazırlamak,
- Otomasyon araçları kullanarak gereksinimlerin dokümantasyonunıu gerçekleştirmek,
- UX ve usability standartları dikkate alınarak Justinmind ve Axure gibi araçlar üzerinde ekran tasarımlarını yapmak,
- İş birimleri ile kullanıcı kabul testlerinin koordinasyonunu sağlamak.


* ASELSAN İşe alım kriterlerine, ASELSAN internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

)

ASELSAN bünyesinde gerekli sistem yönetim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi konularında görev alacak "SAP Basis Sistem Yöneticisi" takım arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

- Üniversitelerin Bilgisayar/Elektronik Mühendisliği/MIS veya benzeri mühendislik bölümlerinden mezun,
- İyi derecede İngilizce bilen,
- SAP Basis konusunda en az 4 yıllık profesyonel deneyim sahibi,
- Tercihen SAP BASIS/NetWeaver/CCNA teknolojilerinde sertifika sahibi,
- Temel işletim sistemlerinde (Windows, IBM-AIX, Linux) ve MS SQL, Sybase, Oracle ve HANA veri tabanı konularında deneyimli,
- SAP sistemlerinin güvenliği, kullanıcı yönetimi, yetkilendirme, lisanslama konularında tecrübe sahibi,
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü,
- Yeni teknolojileri takip eden, gelişime açık ve öğrenmeye istekli,
- Takım çalışmasına uyumlu, enerjisi ve kişisel motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, proaktif ve disiplinli,
- Dikkatli, detaycı, yapıcı, süreç - veri ve sonuç odaklı,
- Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI:

- ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde SAP Basis Sistem Yöneticisi olarak görev yaparak, canlı kullanım destek faaliyetlerini yürütmek,
- SAP sistemlerinin sürüm ve yama yükseltimleri, altyapı ve güvenliği konularında görev almak,
- SAP BASIS logarının ve OSS notlarının analiz edilmesi ve uygulanması,
- Sistem performansını izleyerek analiz edilmesi, performans ve kapasite raporlarının oluşturulması, SAP sistemlerinin düzenli bakım işlemlerinin yapılması,
- Standart operasyon talimatlarının hazırlanması.

)

)

)

)