EN

İnsan Hakları Politikamız

İnsan türünün en önemli misyonu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyulmasını ve bu saygının yayılarak devamını sağlamaktır.

ASELSAN olarak biz de bu hakların şirket çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız tarafından anlaşılıp saygı ile korunmasının takipçisiyiz.

İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde ASELSAN çatısı altında her birey, dil, din, ırk, cinsiyet, politik ve diğer görüşler ile ulusal ve sosyal kökeninden bağımsız olarak eşittir.Her ASELSAN çalışanının,  başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak ve bu hak ve özgürlükleri tehdit etmemek şartıyla istek ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkı mevcuttur. Herkes, yaşamını, hürriyetini ve kişisel güvenliğini devam ettirme özgürlüğüne sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımızın herhangi bir tür işkenceye (fiziksel veya psikolojik) maruz kalmadığı, kaba, insanlık dışı ve/veya onur kırıcı davranış veya cezaya tabi tutulmadığı, aksi söz konusu olduğunda bu mağduriyetin giderilmesi için tüm yasal ve anayasal haklara sahip olduğunun güvencesi çalışanlarımıza verilmektedir.

ASELSAN'da kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kurallarına uyulur ve herhangi bir pozisyon için 18 yaşın altındakiler işe alım süreçlerinde değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki düzenlemelerimiz Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile uyumluluk göstermektedir.

ASELSAN, çalışma koşullarını iyileştirme, çevre duyarlılığı ve ilişki içerisinde bulunduğu topluluklarla ilişkilerinde yüksek standartlar benimsemiştir. Bu standartlara uyum konusundaki hassasiyetinin tüm paydaşlarının da benimsemesi konusunda gerekli sorumluluğu üstlenir.​