EN

İşe Alım Kriterlerimiz

Lisans ve/veya Üstü Mezunu Adaylar İçin İşe Alım Kriterleri

1.  Yurt içi üniversitelerden lisans mezunu adaylar aşağıdaki tabloda yer alan koşulları sağlamaları halinde değerlendirmeye alınır.

Değerlendirilen Branşa Ait ÖSYM Sınav Sıralaması 4'lük Sistemdeki Lisans Mezuniyet Not Ortalaması Kriteri
1-10.000 ise Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,60
10.001-20.000 ise Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,70
20.001-30.000 ise Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,80
30.001-40.000 ise Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,90
40.001-50.000ise Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,00
50.000'den büyükse (20.000/ÖSYM Sınav Sıralaması) + Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,40

Ek Puan Kriterleri

2. Adaylara aşağıdaki ek puan kriterlerini sağlamaları halinde ek puan verilebilir.

Ek Puan Kriterleri Ek Puan Miktarı
İş deneyimi 2 ≤ x <5 yıl olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde, 0,2
İş deneyimi 5≤  x <10 yıl olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde, ​0,4
Quacquarelli Symonds (QS), Round University Ranking (RUR) ve Times Higher Education (THE) Dünya üniversite genel sıralamalarından herhangi birinde ilk 1000'de yer alan yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden, görev tanımı gereklerini karşılayan yüksek lisans derecesine sahip adaylar 0,2
Görev tanımı gereklerini karşılayan diğer yüksek lisans derecesine sahip adaylar 0,1
Eğitim gördüğü alanda, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Avrupa Birliği'nin ulusal veya uluslararası projelerinden herhangi birinde araştırmacı veya bursiyer olarak görev almış olan adaylar 0,1
SCI, SCI Exp. veya SSCI indekslerinden biri kapsamında yayınlanmış makalesi bulunan adaylar 0,1
Son 5 yıl içinde alınmış branşı ile ilgili ALES puanı 90 ve üzeri (Mühendislik kulvarı için sayısal, idari kulvar için sözel ya da eşit ağırlıklı puan) olan adaylar 0,1

3. İş deneyimi 10 yıl ve üzeri olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde not ortalaması, yabancı dil ve ÖSYM sıralaması kriterleri aranmamaktadır. (Ancak yurt dışı üniversitelerden lisans mezuniyeti olması durumunda YÖK Denklik ve/veya Üniversiteler Arası Kurul belgelerine sahip olma koşulu aranmaktadır.)

4. 1.maddede belirtilen koşullar ve 2.maddede belirtilen ek puan uygulamaları yurt içi üniversitelerden mezuniyet not ortalaması en düşük 2.50/4.00 olan adaylar için geçerli olacaktır. Mezuniyet not ortalaması 2.50/4.00'ten düşük olan adaylar ek koşulları sağlasalar dahi değerlendirmeye alınmamaktadır. İş deneyimi 10 yıl veya üzeri olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde asgari not ortalaması kriteri aranmayacaktır.

5. Yurt dışı üniversitelerden mezun (Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktora) adaylar için mezuniyetlerine ilişkin YÖK Denklik ve/veya Üniversiteler Arası Kurul Belgeleri gerekmektedir.

6. ÖSYM Üniversite giriş sıralaması olmayan adaylarda (dikey geçiş, lisans tamamlama, vb.) lisans mezuniyet notunun az 3.40/4.00 olması şartı aranır.  Dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimini tamamlayan adayların (Lisans not ortalaması + Ek Puan ≥3,40) olması şartı aranır.

7. Lisans mezuniyeti; uzaktan öğretim ve açık öğretim fakültesi olan adaylar İdari ve Mühendislik kulvarları için değerlendirmeye alınmamaktadır.

8. Lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden hesaplanmadığı üniversitelerden mezun olan adaylar için mezun olduğu üniversitenin onaylı denklik tablosu kullanılır. Aday tarafından bu belgenin temin edilemediği durumlarda not ortalamaları “YÖK 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" aracılığıyla 4'lük sisteme dönüştürülecek ve uygunluk kriterleri buna göre belirlenecektir.

Yabancı Dil Kriterleri

9. Eğitim dili %100 görev tanımı gereklerini karşılayan yabancı dil olan üniversitelerden Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olan adaylardan yabancı dil kriteri aranmamaktadır. Diğer adaylar, aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden herhangi birini sağlamaları durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

 • IELTS-Academic ≥ 6.0
 • YDS/eYDS ≥ 70
 • Pearson PTE – Academic ≥ 71
 • TOEFL-IBT ≥ 84
 • TBA ≥ 6.0
 • YÖKDİL ≥ 70
 • ITEP Academic Plus – Virtual Proctoring (IVP) ≥ 4.0
 • Cambridge CPE ≥ C
 • Cambridge CAE ≥ B 
 • Versant ≥ 62

10. Yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Yurt Dışı Lisans Mezunu Adaylar

11. Lisans mezuniyeti yurt dışı üniversitelerden olan adaylar (ÖSYM ile yerleşen adaylar için yurt içi üniversite kriterleri kullanılacaktır) aşağıdaki koşulların tamamını sağlamaları halinde değerlendirmeye alınacaktır:

 • Mezun olunan üniversitenin Quacquarelli Symonds (QS), Round University Ranking (RUR) ve Times Higher Education (THE) Dünya üniversite genel sıralamalarından herhangi birinde ilk 500 üniversite arasında yer alması,
 • Mezun olunan üniversitenin YÖK denkliğinin ve/veya Üniversiteler Arası Kurul belgelerinin bulunması,
 • Lisans mezuniyet notu ile Madde 2'de belirtilen ek puanı toplamının en az %75 (3,00 / 4,00) başarı oranına denk gelmesi,

Doktora Mezunu Adaylar

12. Görev tanımı gereklerini karşılayan doktora derecesine sahip adaylardan 1-2-3-4-6 numaralı maddelerde belirtilen lisans mezuniyet koşullarını sağlamaları beklenmemektedir. Doktora derecesine sahip adayların 9.maddede belirtilen yabancı dil kriterini sağlaması gerekir.

Lise / Ön Lisans Mezunu Olan Adaylar İçin İşe Alım Kriterleri

Teknisyen / Yönetici Asistanı  / Büro Personeli / Öğretmen (Teknik Öğretmenlik Bölümleri Hariç) / Aşçı görev tanımları için yönergeler gereği gerekli olan sınav uygulamalarından başarılı olan adaylar değerlendirmeye alınmaktadır.

Teknisyenlik, Büro Personeli, Hizmet Personeli vb. sınav ile işe alımı yapılan kulvarlarda iş deneyimi 10 yıl ve üzeri olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde sınav kriteri ve mezuniyet branşının ilgili görev tanımı içerisinde yer alması kriterleri aranmamaktadır. (Ancak yurt dışı mezuniyeti olması durumda ÖSYM denkliği belgesine sahip olması koşulu aranmaktadır.)