EN

Haberler

ASELSANMİKES BİRLEŞME TESCİLİ

Özel Durum Açıklaması

MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.'nin (MİKES A.Ş.) devrolmak suretiyle kolaylaştırılmış birleşme usulüne göre ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (ASELSAN A.Ş.) ile birleşmesine ve MİKES A.Ş.'nin infisahına dair Yönetim Kurulu kararları 20.01.2015 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Böylece MİKES A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 136. ve diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve 21. maddeleri gereğince, bütün aktif ve pasifi ile birlikte ve külli halefiyet yoluyla ASELSAN A.Ş.'ye devrolmuş ve 20.01.2015 tarihi itibariyle MİKES A.Ş. tasfiyesiz olarak infisah etmiştir. İnfisah eden MİKES A.Ş.'nin tüm hak ve borçları, 20.01.2015 tarihi itibariyle devir alan ASELSAN A.Ş.'ye intikal etmiştir.​

Son Eklenen Haberler