EN

Haberler

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2016 tarihli toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde;

- Şirketimizin 1.000.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.699.812,12 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 39.188.118,37 TL’si Özel Fonlardan ve 459.112.069,51 TL’si Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere toplam 500.000.000,-TL (%100) artırılarak 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

- Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Şirketin Kayıtlı Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin Ek’te “Yeni Şekli” başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

- İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve 

- Konu ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.​

Son Eklenen Haberler