EN

Haberler

FİNANSAL DURAN VARLIK EDİNİLMESİ

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
27/11/2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı :
MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:
Radar, elektronik harp ve istihbarat alt sistemleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
:
39.000.000,-TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
:
Pay Devri
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
:
27/11/2014
Edinme Koşulları
:
Peşin
Edinilen Payların Nominal Tutarı
:
1.170.000,-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
:
0,57707 TL
Toplam Tutar
:
675.174,58 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
:
%3
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
:
%100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
:
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
:
%0,02773
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
MİKES'in mevcut faaliyet alanlarının ağırlıklı olarak radar, elektronik harp ve istihbarat faaliyet alanları ile benzer ve tamamlayıcı olması nedenleriyle devralma şeklinde birleşmenin önemli ölçüde sinerji ve verimlilik artışı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
:
Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
:
Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
:
Ana müşteri
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
:
Özkaynak değeri üzerinden belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
:
Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
:
Edinilen Finansal Duran Varlığın şirketimizin kamuya açıklanan son bilançosundaki aktif toplamına oranının küçük olması nedeniyle
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
:
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
:
-

Son Eklenen Haberler