EN

Haberler

FİNANSAL DURAN VARLIK SATIŞI 25112014

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28/08/2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
:Sabiha Gökçen Havaalanını işletmeye almak ve uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
:111.008.037 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
:Aralık 2014'te tamamlanması planlanmaktadır.
Satış Koşulları
:Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı
:56.592,33 TL
Beher Pay Fiyatı
:2,243007 TL
Toplam Tutar
:126.937,- TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
:%0,051
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
:%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
:-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
:%0,001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
:70.344,67 TL kar ile
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
:Henüz belirlenmemiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
:Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
:Ana Ortak
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
:TSKGV tarafından özkaynaklar dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
:Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
:Finansal Duran Varlığın, Değerleme Raporu düzenlenmesini gerektirecek büyüklükte olmaması.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
:-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
:-Son Eklenen Haberler