EN

Haberler

KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2018 tarihli toplantısında;

-Şirketimizin 1 Milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2 Milyar TL'ye yükseltilmesine,

-Esas sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin,

-Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin değişiklikler ile

-Uygulamada hesaplama zorluğu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sistemi ile uyumsuzluk yaratan 1 Kuruş olan itibari değerinin 1,-TL ve 100 Milyar adet olan pay

adedinin 1 Milyar adet olarakdeğiştirilmesi ve

-Bununla ilişkili olarak Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili paragrafın esas sözleşmeden çıkarılarak

ekteki şekilde tadil edilmesine,

-Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel

Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Esas Sözlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslağı.pdf

Son Eklenen Haberler