EN

Haberler

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU 11122015

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK'nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 12/12/2014 tarihinde 10 üzerinden 9,09 olan notumuz 11/12/2015 tarihi itibariyle 9,13 olarak güncellenmiştir. Not artışı ASELSAN'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne verdiği önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucudur. Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başlayan ASELSAN, konuya verdiği önemin göstergesi olarak notunu her yıl daha da ileriye taşımaktadır.

​Şirketimizin alt başlık notları 100 üzerinden aşağıdaki gibidir:

Alt Başlık​ Not​ Ağırlık​
Pay Sahipleri 84,09
%25​
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık​​
​98,46
​%25
Menfaat Sahipleri
94,48
%15​
Yönetim Kurulu
90,07
%35​​

Bu notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

Son Eklenen Haberler