EN

Haberler

OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.05.2017 tarih ve BİAŞ-4-4452 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesi kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Son Eklenen Haberler