EN

Haberler

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU 31032014

Özel Durum Açıklaması 

1) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin onaylanmasına,

2) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak Hasan CANPOLAT, Mustafa Murat ŞEKER, Ahmet KESİK, Murat ÜÇÜNCÜ, Ahmet Can ÇEVİK ve Nilüfer ÖZDOĞAN'ın 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmelerine; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Oral ERDOĞAN, Ziya AKBAŞ ve Celalettin DÖVER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmelerine,

3) Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine,

4) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları"nın onaylanmasına, karar verilmiştir.

ASELSAN Genel Kurul Tutanak 31 03 2014.pdf

ASELSAN Hazır Bulunanlar Listesi 31 03 2014.pdf

ASELSAN Kar Dağıtım Genel Kurul​ Kararı 31 03 2014.pdf

Son Eklenen Haberler