EN

Haberler

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI 12122014

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK'nın Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 3 Mart 2014 tarihinde 10 üzerinden 8,57 olarak revize olan 2013 yılı notumuz 12 Aralık 2014 tarihi itibariyle 9,09 olarak güncellenmiştir. Not artışı ASELSAN'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'n​e verdiği önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucudur. 

Şirketimizin notları 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri alt başlığı için 83,30, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık alt başlığı için 98,21, Menfaat Sahipleri alt başlığı için 93,78 ve Yönetim Kurulu alt başlığı için 90,00 olarak belirlenmiştir.

Bu notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uyguladığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir​.​

Son Eklenen Haberler