EN

Haberler

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Şirketimizin 2 Nisan 2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2.000.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 210.000.000,-TL artırılarak 1.210.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve artırım kapsamında ihraç edilecek 210.000.000,-TL nominal değerli 210.000.000 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir. Genel Kurul'un Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmış ve 2 Mayıs 2018 tarih ve 991 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Rapora buradan ulaşılabilmektedir.

Son Eklenen Haberler