EN

Haberler

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE YÖNETİM KURULU KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİMİ

Özel Durum Açıklaması (31.03.2014)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarihli toplantısında;

-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan CANPOLAT'ın, Başkan Vekilliği'ne Murat ÜÇÜNCÜ'nün seçilmesine,

-Murahhas Aza olarak Hasan CANPOLAT ve Murat ÜÇÜNCÜ'nün seçilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak; Ziya AKBAŞ (Bşk.), Celalettin DÖVER (Üye) ve Oral ERDOĞAN'ın (Üye) seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak; Oral ERDOĞAN (Bşk.), Mustafa Murat ŞEKER (Üye), Nilüfer ÖZDOĞAN'ın (Üye) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,

-Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak; Celalettin DÖVER (Bşk.), Ahmet KESİK (Üye) ve Ahmet Can ÇEVİK'in (Üye) seçilmesine

karar verilmiştir.

Son Eklenen Haberler